Får vi ställa upp en Campamera på vår camping?

Om campingen tillåter standbytält så ska det inte vara några problem. Ett standbytält och en Campamera har samma egenskaper. Den enda egenskap som skiljer en Campamera från ett stand-by-tält är att en Campamera har samma typ av material i väggarna som husvagnen. Men vi rekommenderar alltid att du pratar med din campingägare innan du bestämmer dig för att köpa en Campamera.

En Campamera har liksom de flesta förtält bara tre väggar. Den fjärde väggen är husvagnen. Ett förtält, inklusive Campamera, kräver en husvagn eller husbil för att fungera. Ett förtält, oavsett sort, är inte en självständig produkt utan ett tillbehör till husvagnar och husbilar.

Vad säger Plan- och Bygglagen (PBL)?

I plan- och bygglagen är det byggnadens syfte och dess varaktighet som styr om man behöver bygglov eller inte. PBL gör därför ingen skillnad på husvagnar och förtält. I praktiken behöver du bygglov för din husvagn om den står uppställd på din parkering längre än en normal semesterperiod, dvs 6-8 veckor.

På din campingplats är det områdesplanen eller detaljplanen som anger vilka regler som gäller på din camping. I områdesplanen eller detaljplanen regleras exempelvis antalet säsongsplatser och tomternas storlek, inte vilka material förtälten måste vara tillverkade av.

Exempel på formuleringar i en detaljplan/områdesplan

Här kommer ett exempel på formuleringar i en detaljplan.

"Inom området finns idag ca 180 campinglotter för säsongsuthyrning. Dessutom finns 12 st campingplatser som kan hyras av korttidsgäster."

"Vid säsongsuppställning av husvagn skall minsta lottstorlek vara 150 kvm per plats. Endast en husvagn får ställas på varje plats. Denna husvagn får inte vara större än 15 kvm. Vidare får en mindre förrådsbyggnad om högst 15 kvm uppföras på varje husvagnsplats. Bygglov krävs inte för säsongsuppställning av husvagn och förrådsbyggnad. Av brandsäkerhetsskäl bör avståndet mellan respektive husvagn inklusive eventuellt förtält inte understiga 4 meter."

Detalj- och områdesplanerna är oftast skrivna med den här detaljeringsgraden och som ni ser så nämner denna detaljplan ingenting om hur förtälten ska vara utformade.