Att vara återförsäljare av Campameras produkter

Dina kunder är även våra presumtiva kunder och varför då inte hjälpa varandra i våra affärer. 

Genom att bli återförsäljare av våra produkter kan du öka dina intäkter genom att du dels får fler som campar under vinterhalvåret och dels för att du får en provision på 5 % varje gång en nya Campamera sätts upp på din camping. Oavsett om du har varit inblandad i affären eller inte.

Som återförsäljare av Campameras produkter förväntas du inte göra mer än att tillhandahålla information om Campameras produkter och aktiviteter och att vid behov fungera som en länk mellan oss och camparen.

Kontakta oss på 070-246 63 83 om du är intresserad av att bli återförsäljare eller bara vill veta mera.