Ny smart tillsynstjänst för Campingplatser och Båtklubbar

Campamera’s smarta tillsynstjänst gör det möjligt för campingplatsägare att höja servicen för sina säsongscampare och samtidigt få en extra inkomstkälla.

Med den nya tillsynstjänsten får säsongscamparen besked via sms och e-post direkt när tillsyn sker och får samtidigt information med bild om någonting har hänt eller är på väg att hända, oavsett om det handlar om pågående oväder, inbrott eller vandalisering.

På de flesta campingar finns det någon eller några personer som är på campingen väldigt mycket och som hjälper campingägaren med tillsyn och bestyr av olika slag. Tillsynen utförs lämpligen av denna eller dessa personer.

Så här fungerar tillsynstjänsten.

1. Varje campare som har beställt tillsyn får en elektronisk nfc-etikett som monteras någonstans på campingtomten. Nfc-etiketten är endast cirka 4 cm i omkrets. Nfc-etiketten är kopplad till camparens mobiltelefonnummer och e-postadress i ett internetbaserat IT-stöd.

2. Varje tillsyn avslutas med att den som utför tillsynen lägger sin mobiltelefon mot nfc-etiketten.

3. Telefonen svarar med att presentera ett antal alternativ.

4. Tillsynsmannen markerar ett eller flera alternativ och har här även möjlighet att skriva in ett meddelande och/eller att ta en bild på husvagnen/tältet om det är något han eller hon  vill göra husvagnsägaren uppmärksam på.

5. När tillsynen avslutas i mobiltelefonen skickas ett meddelande och eventuellt en bild till husvagnsägarens mobiltelefon och e-postadress. Av meddelandet framgår även när och vem som har utfört tillsynen. Nfc-etiketten garanterar att tillsynsmannen verkligen har varit på plats vid den aktuella tidpunkten.

Förslag till affärsupplägg

1. Säsongscamparen betalar för tillsynen samtidigt som han betalar sin säsongsplats. Vår prisrekommendation för tillsynstjänsten är cirka 175 kr/termin eller 350 kr/år.

2. När alla har betalt sin säsongsplats skickar campingplatsen en lista till Campamera på alla campare som har beställt tillsyn med uppgift om tomtnummer, namn, mobiltelefonnummer och e-postadress.

3. Campamera lägger in uppgifterna i internettjänsten och bokar därefter ett möte på campingplatsen med den eller de personer som ska utföra tillsynen.

4. På mötet får tillsynspersonerna en gemensam mobiltelefon med nfc-funktion. Tillsammans med Campameras representant monteras nfc-etiketter på samtliga tomter som har beställt tillsyn. Så snart en etikett har klistrats upp utförs den första tillsynen med den nya telefonen.

5. Alla förändringar som sker under säsongen skickas till Campamera lämpligen via e-post. Campamera utför ändringarna och tilläggen så snart de har mottagits. För nya tillsynstagare skickas nfc-etiketter till campingplatsen.

Låter det intressant?

Tycker du det här låter intressant. Tveka inte utan ring Jarmo Sandberg på 0221-12340 så berättar vi mera.

Tillsynstjänsten levereras i samarbete med Avista Time AB som är specialiserade på Internet-lösningar baserade på Nfc.

www.avistatime.com